קידר בדירוג DUN'S 2020

פרס המצוינות בבניה

אות העיצוב 2019

מקום ראשון בכפר-סבא לשנת 2020

מקום ראשון ברעננה לשנת 2020

מקום שני בהרצליה לשנת 2020

מקום 1 תמא 38 כפר-סבא בשנת 2019

קידר בדירוג DUN'S 2020

פרס המצוינות בבניה

אות העיצוב 2019

מקום ראשון בכפר-סבא לשנת 2020

מקום ראשון ברעננה לשנת 2020

מקום שני בהרצליה לשנת 2020

מקום 4 תמא 38 רעננה בשנת 2019

מקום 3 תמ"א 28 הרצליה בשנת 2019

מקום 1 תמא 38 כפר-סבא בשנת 2019

מקום 4 תמא 38 רעננה בשנת 2019

רקורד עשייה-תמא 38, תו השקיפות

תחרות מצוינות בבנייה 2018

רקורד עשייה-תמא 38, תו השקיפות

תחרות מצוינות בבנייה 2018

מקום 3 תמ"א 28 הרצליה בשנת 2019